Jest magistrem ekonomii, absolwentką Podyplomowych Studiów na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu o kierunku Rachunkowość i  Podyplomowych Studiów Gospodarka Nieruchomościami na Politechnice Koszalińskiej.

Posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów nr 38788/10, uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz licencję zarządcy nieruchomościami nr 24942.

Biegła sądowa z zakresu księgowości i podatków przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Na zlecenie sądu zajmuje się wykonywaniem ekspertyz ekonomicznych głównie z zakresu szacowania utraconych dochodów w sprawach o odszkodowanie, wyceny zobowiązań cywilnoprawnych, analizy sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw.

Stale współpracuje z portalem Twojeporady.pl udzielając konsultacji w zakresie rachunkowości, prawa podatkowego oraz spadkowego.

Praktyk z wieloletnim stażem w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i prawa podatkowego.

Od 2007 roku nieprzerwanie zajmuje się ekonomicznymi aspektami zarządzania spółdzielniami mieszkaniowymi.

Stale pogłębia swoją wiedzę uczestnicząc w licznych szkoleniach i sympozjach organizowanych między innymi przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych.

Członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Oddziału Okręgowego w Koszalinie oraz Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Poniedziałek, 28 Maj 2018                                                                                                       stat4u